Buiteka

BUITINIAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Visi įmonės įrenginiai gaminami iš stikloplasčio medžiagos. Stikloplastis yra atsparus mechaniniams poveikiams ir korozijai. Iš jo gaminamos valymo įrenginių talpos yra lengvos, tvirtos, ilgaamžės bei neturi detalių, kurias reikėtų prižiūrėti, keisti. Jas nesudėtinga transportuoti, montuoti patogiausioje vietoje. Biologinio valymo įrenginių įmonėje gaminami buitinių nuotekų valymo įrenginiai, skirti buitinių nuotekų valymui individualiems namams, kavinėms, namų grupėms, gyvenvietėms, miesteliams.

Siūlomų įrenginių charakteristika:

  • įrenginys yra ekologiškai nekenksmingas, nes jame yra aerobiniai mikroorganizmai. Įrenginys dirba tyliai, nes neturi judančių dalių;
  • pagaminti iš stikloplasčio visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek vidiniai konstrukciniai elementai patvarūs ir atsparūs korozijai;
  • aeracijos būdas – orapūtės pagalba biologiškai suskaldo nuotekų teršalus, neskleidžia nemalonaus kvapo, o išvalytas nutekamasis vanduo nekenksmingas ir bekvapis;

Įmonė garantuoja kiekvieno valymo įrenginio bedefektinę kokybę 10 metų laikotarpiui nuo įrengimo pastatymo pridavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos ir 1 metus elektrinei daliai.

Visi įmonės įrenginiai gaminami iš stikloplasčio medžiagos. Stikloplastis yra atsparus mechaniniams poveikiams ir korozijai. Iš jo gaminamos valymo įrenginių talpos yra lengvos, tvirtos, ilgaamžės bei neturi detalių, kurias reikėtų prižiūrėti, keisti. Jas nesudėtinga transportuoti, montuoti patogiausioje vietoje. Biologinio valymo įrenginių įmonėje gaminami buitinių nuotekų valymo įrenginiai, skirti buitinių nuotekų valymui individualiems namams, kavinėms, namų grupėms, gyvenvietėms, miesteliams. Siūlomų įrenginių charakteristika: įrenginys yra ekologiškai nekenksmingas, nes jame yra aerobiniai mikroorganizmai, įrenginys dirba tyliai, nes neturi judančių dalių; pagaminti iš stikloplasčio visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek vidiniai konstrukciniai elementai patvarūs ir atsparūs korozijai; aeracijos būdas – orapūtės pagalba biologiškai suskaldo nuotekų teršalus, neskleidžia nemalonaus kvapo, o išvalytas nutekamasis vanduo nekenksmingas ir bekvapis. Įmonė garantuoja kiekvieno valymo įrenginio bedefektinę kokybę 10 metų laikotarpiui nuo įrengimo pastatymo pridavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos ir 1 metus elektrinei daliai[/su_youtube]

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų kiekis m3/d Gyventojų skaičius Įrenginys Montavimo darbai Medžiagos Viso:
NVB-1 0.5-0.8 2-4 1 129 EUR 463 EUR 407 EUR 1999 EUR Užsakyti
NVB-2 0.9-1.2 3-7 1 331 EUR 463 EUR 521 EUR 2315 EUR Užsakyti
NVB-3 1.4-2.0 8-14 2 461 EUR 579 EUR 579 EUR 3619 EUR Užsakyti
NVB-4 1.9-2.8 13-17 3 619 EUR 695 EUR 753 EUR 5067 EUR Užsakyti
NVB-5 3.2-4.5 18-25 4 315 EUR 1 042 EUR 1 303 EUR 6660 EUR Užsakyti
VEIKIMO PRINCIPAS IR KONSTRUKCIJA

Biologinio nuotekų valymoįrenginys pagal veikimo principą aerotankas – sėsdintuvas su natūralia veikliojo dumblo recirkuliacija, kurią užtikrina specialūs patvirtinti praktikoje sprendimai.

Nuotekos į įrenginio aeracinę dalį patenka padavimo vamzdžiu, kur vykstant intensyviai aeracijai ir maišymui, vyksta biologinis nuotekų valymas: organiniai teršalai skaidomi į paprastesnius cheminius junginius, kurie suoksidinami iki anglies dvideginio ir vandens. Liekamąjį užterštumą po valymo sudaro sunkiau skaidomos organinės medžiagos.

Nuotekų išvalymas atitinka „Nuotekų tvarkymo Reglamente“, patvirtintame aplinkos ministro 2006 05 17 įsakymu Nr. D1-236, nurodytiems normatyvams

Iš aeracinės dalies išvalytos nuotekos su aktyviuoju dumblu per horizontalią persipylimo briauną patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame, esant specialiam tėkmės nukreipimui, aktyvusis dumblas sėda į apatinę dalį ir toliau nuslenka į aerotanko dugną. Nuo dugno dumblas pakeliamas oro aeraciniu srautu į besimaišantį aerotanko tūrį. Nuskaidrėję valytos nuotekos per ,,pjūklo“ formos briauną patenka į išleidimo lataką ir nuvedimo liniją.

 

NVB PIESINYS

Įrenginį sudaro dvi koncentriškai sumontuotos kūginės formos talpos, gaminamos iš stikloplasčio: vidinė dalis – aerotankas, išorinė dalis – antrinis sėsdintuvas. Organiniai teršalai skaidomi veikiojo dumblo ir bioplėvelės, susidarančios ant bioįkrovos, pagalba. Suspaustą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė, jos pastatymo vieta ir aeravimo režimas sprendžiamas konkrečiu atveju pagal esamas sąlygas. Perteklinis dumblas šalinamas mobiliomis atsiurbimo priemonėmis. Valytos nuotekos iš antrinio sėsdintruvo surenkamos periferiniame latake ir vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą.

Įrenginys yra pritaikytas naudojimui gruntuose, kuriuose vandeningas sluoksnis prasideda nuo 1.8 m. nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio yra 1,2 m., esant kitokiom salygom vadovautis gamintojo rekomendacijomis, išdėstytomis nuotekų valymo įrenginių eksplotacijos instrukcijoje.

GAMINIO PAGRIN DINIAI PARAMETRAI
Įrenginio modelis Valomų nuotekų kiekis m3/d Žmonių skaičius Įrenginio diametras D(mm) Liuko diametras D1(mm) Aukštis nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačios H1(mm) Korpuso aukštis nuo dugno iki įtekėjimo vamzdžio apačios H1(mm) Orapūtės našumas l/min
NVB-1 0,5 – 0,8 2 – 4 1540 800 750-1050 1600 60
NVB-2 0,8 – 1,2 4 – 7 1640 800 750-1100 1700 80
NVB-3 1,4 – 2,0 8 – 14 1960 860 750-1300 1960 100
NVB-4 1,9 – 2,8 13 – 17 2250 860 750-1300 2250 150
NVB-5 3,2 – 4,5 18 – 25 2760 860 750-1300 2300 200
EKSPLO ATACIJA

Į įrenginį negali patekti lietaus ir paviršinės nuotekos.

Sėkmingam įrenginio darbui užtikrinti į nuotekas neturi patekti neleistini nešmenys (bulvių lupenos stambios daržovių ir vaisių atliekos, popierius, išskyrus tualetinį, skudurai ir pan.) Į valymo įrenginį patenkančių nuotekų pH turi būti ribose 6,5-8,5, todėl negali patekti į nuotekas per dideli kiekiai šarminių ir rūgštinių chemikalų, dažų, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų.

 

SPSC 1 (1) SPSC 1